Mimari Hizmetler

Endüstriyel tesisler ve yardımcı binalar, konut, ticari ve sosyal hizmet yapıları ile mimari tasarım gerektiren her tür yapı dahilinde;

  • Mimari avan proje tasarımının yapılması
  • Yerleşim planınının oluşturulması
  • 3 Boyutlu görseller ile proje sunumunun hazırlanması
  • Mimari uygulama ve detay projelerinin hazırlanması
  • Keşif metraj ve ihale dosyalarının hazırlanması
  • Tadilat ve dekorasyon projelerinin yapılması hizmetleri verilmektedir.